Konkursi tingimused

Nõuanded osalejale

Konkursil osalemiseks koostage üheskoos klassikaaslaste ja õpetajaga klassireisi projekt ning filmige üles oma klassi tutvustav video. Selleks, et olla konkursil edukas, tuleks projekti koostamisel meeles pidada järgnevat:

 • Planeeritud klassireis peab toimuma Eestis.
 • Klassireisi kulu ühe õpilase kohta võib olla maksimaalselt 40 eurot.
 • Planeerige klassireisi ühtse meeskonnana. Jagage tööülesanded nii, et igal õpilasel oleks projekti planeerimisel oma roll.
 • Õpetaja, anna vastutus õpilastele, olles ise juhendaja rollis. Konkursi eesmärk on anda õpilastele praktiline kogemus projektimeeskonnana töötamise, projekti koostamise ja eelarve planeerimise vallas.
 • Žürii jaoks on oluline rahvahääletuse tulemus (10%), loov lähenemine (20%), reisi terviklikkus ja meeskonnatöö (20%), reisi õpiväljundid (20%) ja kuluefektiivsus/eelarves püsimine (30%).
 • Nautige protsessi ja laske sel ka teid tutvustavas videos välja paista!
 • Ärge unustage, et mida varem projekti esitate, seda kauem on teil aega publikult hääli koguda. See on oluline, kuna mõjutab ka žürii otsust. Lisaks ootab publiku lemmikut eriauhind Eesti Rahva Muuseumilt.

Swedbanki 2019. aasta klassiekskursioonide konkursi #MeieReis tingimused

  1. Konkurssi korraldab Swedbank AS (registrikood 10060701; aadress Liivalaia 8, Tallinn; e-post info@swedbank.ee; tel 631 0310)
  2. Konkursi periood on 01.04–30.04.2019.
  3. Rahvahääletus algab 15.04 ja kestab kuni 30.04.2019 kell 23.59.
  4. Konkursil osalevad klassiekskursioonide projektid, mis vastavad käesolevatele tingimustele ja on laaditud üles keskkonda www.kukkur.swedbank.ee/meiereis hiljemalt 30.04.2019.
  5. Klassiekskursiooni projekti saab esitada iga klass ühe korra. Üheks klassiks loetakse maksimaalselt 30 õpilast ja kahte õpetajat.
  6. Projekti võib esitada ka mitu klassi koos, kui klassid kokku ei ületa ettenähtud õpilaste ja õpetajate arvu ning jäävad samasse kooliastme vahemikku.
  7. Kooliastmed: 1.–3. klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass ja 10.–12. klass.
  8. Klassiekskursiooni projekt peab vastama järgmistele tingimustele:
  9. Täidetud on kõik taotlusvormi lahtrid, mis asuvad konkursilehel. Taotlusvorm asub keskkonnas kukkur.swedbank.ee/meiereis.
  10. Ekskursiooni maksimaalseks eelarveks on planeeritud 40 eurot osaleja kohta.
  11. Ekskursioon toimub Eesti piires.
  12. Lisaks taotlusvormile on esitatud klassi tutvustav video. Video maksimaalne pikkus on 2 minutit. Video tuleb üles laadida Youtube'i keskkonda ja sisestada link konkursilehele.
  13. Esitaja omab õiguseid kõigile videos kasutatud materjalidele (kaasa arvatud muusika) ning videos osalevate isikute (alla 18-aastase osaleja puhul tema seadusliku esindaja) nõusolekuid videos osalemiseks.
  14. Video ei sisalda vandumist või muud sisu, mida võiks lugeda solvavaks.
  15. Alla 18-aastase õpilase kampaanias osalemiseks peab olema seadusliku esindaja (lapsevanem) nõusolek. Enne osalemist kogub klassijuhataja kokku seaduslike esindajate nõusolekud, mis on vähemalt kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kiri).
  16. Swedbanki žürii valib välja iga kooliastme parima ekskursiooni.
  17. Parimate väljaselgitamisel lähtub žürii hindamiskriteeriumitest: 10% rahvahääletuse tulemus, 20% õpiväljundid, 20% loovus, 20% ekskursiooni terviklikkus ja meeskonnatöö, 30% rahatarkuse moodul (kuluefektiivsus ja eelarves püsimine).
  18. Peaauhind igas kooliastmes on esitatud klassiekskursiooni projekti kogumaksumuse hüvitamine.
  19. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 08.05.2019.
  20. Eriauhind Eesti Rahva Muuseumilt antakse klassile, kes võidab rahvahääletuse ehk kelle klassiekskursiooni projekt kogub konkursilehel enim meeldimisi.
  21. Rahvahääletuse tulemused fikseeritakse 30.04.2019 kell 23.59. Projekt, mis on kogunud selleks hetkeks keskkonnas kukkur.swedbank.ee/meiereis enim meeldimisi, saavutab rahvahääletuse esimese koha. Juhul kui auhinnaliste kohtade projektidel on tulemuste fikseerimise hetkel võrdselt meeldimisi, võidab projekt, millel täitus vajalik meeldimiste arv esimesena.
  22. Võitjate nimed avalikustatakse Swedbanki lehel kukkur.swedbank.ee/meiereis ja Facebooki lehel Swedbank Eestis www.facebook.com/SwedbankEestis.
  23. Kõikide võitjatega võetakse personaalselt ühendust ja lepitakse kokku sobiv viis auhinna üleandmiseks.
  24. Kui auhinna võitjaga ei ole Swedbankist sõltumatutel põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva viie tööpäeva jooksul (nt kui võitja telefon on välja lülitatud, e-posti aadress on vale vms), tunnistatakse võitja auhinnast loobunuks.
  25. Auhindu ei vahetata muu asja või teenuse vastu. Samuti ei kompenseeri Swedbank AS video tegemise ega võitude kättesaamisega seotud kulutusi.
  26. Auhinnaga seotud riiklikud maksud tasub Swedbank AS.
  27. Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima Swedbank AS-i konkursile kehtestatud reegleid ja kõiki Swedbank AS-i otsuseid, mis on lõplikud.
  28. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral on Swedbank AS-il ühepoolne õigus konkurss katkestada, teatades sellest kohe meedia vahendusel.
  29. Konkursil ei saa osaleda Swedbank AS-i ega Swedbank AS-i konsolideerimisgruppi kuuluvate Eestis registreeritud ja tegutsevate ettevõtete töötajad.
  30. Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi. Konkursiga seotud pretensioonid palume saata aadressil info@swedbank.ee. Pretensioonid vaadatakse läbi ja neile vastatakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates nende saabumisest nimetatud e-posti aadressile.
  Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressilt meiereis@swedbank.ee